ЗА НАС

ЕТ „Турхи – Турхут Исмаил„ е създаден на 31.10.2000 година. Първоначално, дейностите на едноличния търговец са насочени в сферата на бързото хранене и рестораньорството.  Последователно се насочва и към земеделието, и по-конкретно към оранжерийното зеленчукопроизводсто. Ние сме първият регистриран земеделски производител в община Карнобат. Впоследствие, с навлизането на европейските програми в България, и по-точно програма „САПАРД”,

ЕТ „Турхи – Турхут Исмаил„ се ориентира и към сферата на туризма с изграждането на семеен хотел „Мадара„ в с. Кошарица, община Несебър.

 

През 2012 година, разраствайки се, фирмата навлезе също така и в сферата на строителството, благодарение на финансовото подпомагане от страна на Държавен фонд „Земеделие„ по Програмата за развитие на селските райони през периода 2007 - 2012г., а именно за закупуване на нова специализирана строителна техника, благодарение на която, фирмата е вече забележима от големите инвеститори в региона.

 

Нашите партньори: